Thành Thị Những chuyến xe nghĩa tình đưa hàng nghìn công nhân TPHCM về quê đón Tết Canh Tý 2020 Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên công nhân lao động về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên công nhân lao động về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa hàng nghìn công nhân về quê đón Tết Canh Tý 2020

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi động viên công nhân lao động về quê đón Tết trên những chuyến xe nghĩa tình.

Những chuyến xe nghĩa tình đưa hàng nghìn công nhân về quê đón Tết Canh Tý 2020

Tin tức nổi bật