Cùng nâng ly chúc mừng sự kiện đặc biệt này

Trụ sở văn phòng công ty Đức Tín

Cùng nâng ly chúc mừng sự kiện đặc biệt này

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở
Nhân viên quản lý Đức Tín Land trong ngày khánh thành

Tin tức nổi bật