Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở

Trụ sở văn phòng công ty Đức Tín

Nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở

Trụ sở văn phòng công ty Đức Tín
Cùng nâng ly chúc mừng sự kiện đặc biệt này

Tin tức nổi bật