Thành Thị Lung linh chợ hoa Xuân trên “Kênh nước đen” giữa lòng Quận 8, TPHCM Lung linh chợ hoa Xuân trên "Kênh nước đen" giữa lòng Quận 8, TPHCM

Lung linh chợ hoa Xuân trên “Kênh nước đen” giữa lòng Quận 8, TPHCM

Rực rỡ hoa trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông

Tin tức nổi bật